Zarządzana chmura publiczna

Migracje do chmury, tworzenie wydajnej architektury chmurowej, zarządzanie środowiskami chmurowymi AWS oraz Google Cloud Platform. To wszystko z dbałością o niski koszt i wysokie bezpieczeństwo. 

Elastyczność, redukcja kosztów i mniejsze ryzyko

Pomagamy przenieść aplikacje i usługi do chmury publicznej w celu uzyskania większej elastyczności oraz zmniejszenia ryzyka związanego z utrzymaniem fizycznej infrastruktury on-premise. Dobieramy najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Dbamy również, by koszty związane z chmurą były niskie i przewidywalne. 

Migracje

Przenosimy aplikacje, usługi i całe środowiska do chmury publicznej. 

Architektura

Tworzymy wydajną, elastyczną i bezpieczną infrastrukturę chmurową. 

Zarządzanie

Zarządzamy środowiskami chmurowymi w dowolnej skali. 

Korzyści z chmury publicznej

Rosnąca z roku na rok adopcja chmury publicznej nie jest przypadkiem – to rozwiązanie zapewnia firmom możliwość szybszego wzrostu, zmniejszenia kosztów i ryzyka, poprawy elastyczności, bezpieczeństwa i wydajności. 

Elastyczność i skalowanie

Chmura publiczna posiada niemal nieograniczone możliwości skalowania, przy czym może ono zachodzić automatycznie i stosownie do obciążenia. 

Bezpieczeństwo

Odpowiednio skonfigurowane środowisko chmurowe to również większe bezpieczeństwo,  odporność na ataki i nieuprawniony dostęp. 

Niższe ryzyko

Utrzymanie własnej infrastruktury serwerowej wiąże się z większym ryzykiem nieoczekiwanych awarii lub wystąpienia błędów ludzkich.

Mniejsze koszty

Środowisko chmurowe utworzone z zastosowaniem najlepszych praktyk umożliwia zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury.

Dostępność usług

Chmury publiczne oferują setki usług umożliwiających szybsze i wygodniejsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

Wsparcie

Nasi certyfikowani architekci i doradcy są gotowi pomóc Ci we wszelkich sprawach związanych z migracją i zarządzaniem chmurą publiczną. 

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc